See, mis on loodud suhtes, saab olla parandatud suhtes.
Murray Bowen

 

Teenused
Pereteraapia ja perenõustamine

Iga inimese elukäiku mõjutavad tema suhted oma perega. On ammu kindlaks tehtud, et inimesel on lihtsam raskustest läbi minna, kui tal on terved ja toetavad suhted lähedastega. Laste heaolu sõltub peres toimuvast väga suurel määral.

Pereteraapias vaadatakse olemasolevaid probleeme suhete kontekstis – kuidas suhete kvaliteet mõjutab pereliikmeid ja nende reaktsioone. Kui suhted ei ole korras, otsitakse teraapias üheskoos sellele lahendusi. Terapeut on pereliikmete kaasteeline, aidates neil leida sisemisi ressursse, et lahendada ise oma mured.

Paariteraapia

Maailmas ei ole paare, kus poleks ühtegi konflikti. Konflikt on kooselu normaalne osa, kuid see, kui toimiv on suhe, ei sõltu konfliktide olemasolust või sagedusest, vaid sellest, kuidas oskavad partnerid konflikte lahendada. See võime sõltub suures osas sellest, millised on olnud suhted partnerite päritoluperedes ning milliseid käitumismudeleid on nad oma lapsepõlvekodust kaasa saanud. Vahel on konfliktid varjatud, kuid sellele vaatamata mõjutavad need partnerite omavahelist läbisaamist.

Paarisuhte kvaliteedist sõltub elukaaslaste toimimine vanematena ja sellest omakorda laste heaolu ja areng.

Täiskasvanute individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia

Individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia sobib täiskasvanule, kel esineb erinevates eluvaldkondades raskusi ja/või kes soovib tegeleda enesearenguga. Psühhoteraapia on sobiv viis ka erinevate psüühikahäiretega tegelemiseks (nt meeleoluhäired, ärevushäired, isiksusehäired, seksuaalhäired, söömis- ja sõltuvushäired jm). Kõigil meil on lapsepõlvest ja hilisemast elust pärinevaid uskumusi, tajunihkeid ja tundeid, mis mõjutavad meie toimetulekut siin ja praegu. Teraapia käigus tegeletakse düsfunktsionaalsete mustrite avastamisega, oma tugevuste leidmise ja arendamisega, uute, toimivate oskuste omandamise ja kinnistamisega. Teraapia käigus saab läbi töötada ka varasemas elus saadud traumasid.

Lasteteraapia

Erinevalt täiskasvanutest ei vastuta lapsed ise oma heaolu eest. Väikesed lapsed ei saa ega ole valmis tegema olulisi iseseisvaid valikuid, isegi noorukid vajavad oma otsuste tegemiseks tuge ja jõustamist. Seetõttu sõltub laste tervis ja areng täiskasvanutest, kes neid ümbritsevad, eelkõige vanematest ja teistest pereliikmetest. Lapsevanema toimimine ja võime hoolitseda lapse eest sõltub aga tema enda heaolust ja sellest, kuivõrd on rahuldatud tema enda vajadused. Mida tundlikumad on vanemad oma laste vajaduste suhtes, seda tervemad ja rõõmsamad kasvavad lapsed.

Online-nõustamine ja -teraapia

Kuigi reaalne kohtumine kliendi ja terapeudi vahel on kõige tõhusam, on olukordi, mil kohapeale tulemine ei ole võimalik. Põhjuseks võib olla vahemaa, terviseseisund või eriolukord, mida kogesime näiteks kevadel 2020. Sellistel puhkudel on võimalik nõustamine ja teraapia veebi vahendusel.

Töötan erinevates platvormides (nt zoom, MS Teams, Skype, Discord, WhatsApp, Google Meet).

Online-nõustamisi ja -teraapiat viin läbi perede, paaride ja täiskasvanutega.

Grupiteraapia

Koostöös kolleegidega Lii Kaudne ja Monika Palu-Laeks viime läbi grupiteraapiat ATH-ga täiskasvanutele.

Teraapia põhineb Steven A. Safreni ja Evgenia Dashkova protokollidel (kognitiiv-käitumisteraapia, aktsepteerimis- ja pühendumisteraapia ja dialektilise käitumisteraapia elemendid), mida oleme tõlkinud ja adapteerinud eesti keelde.

Grupiteraapia raames kohtume kehaksal järjestikusel nädalal eesmärgiga arendada oskusi, toetada üksteist, suurendada enesekindlust ning parandada toimetulekut.

Koolitused

Viin läbi erineva mahuga psühholoogiateemalisi koolitusi nii üksi kui koos toredate kolleegidega. Hetkel on kõige südamelähedasemad teemad järgmised:

  • suhtlemisoskuste treening (sh videotagasisidega),
  • lastekasvatusega seotud teemad (vanemlikud oskused, kuidas seada piire, laste ja noorukite käitumisprobleemid ja nendega toimetulek jm),
  • perepsühholoogia (nii spetsialistidele kui muidu huvilistele, nt pere arenguetapid ja nende olulised ülesanded, paarisuhte hoidmine, toimiva kärgpere üles ehitamine, kommunikatsioon peres jmt),
  • laste skeemiteraapia meetodid (lühikoolitused spetsialistidele),
  • nõustamispsühholoogia,
  • kovisioonimeetodi kasutamine,
  • läbipõlemine ja selle ennetamine,
  • täiskasvanute ATH.

Olen avatud ka teistele ettepanekutele. Kui Sul on idee ja vajad teostajat, võta ühendust ja arutame võimalusi.

Julia Laanemetsa Erapraksis (JL  Erapraksis OÜ, reg. nr 14678415)

jlerapraksis@gmail.com

Vaksali 17a-202, 50410 Tartu

Swedbank EE242200221071217892

+372 5554 4717